Gjennom mange års erfaring innen kostveiledning er det en gruppe klienter som best oppnår varige resultater. Dette er klienter som er åpen for en livsstilsendring.

Helsen vår blir påvirket av mange faktorer, og kostholdet er en veldig viktig faktor. Men generelt sett så styrer også følelsene våre i stor grad hvordan vi spiser og lever livet vårt.

Min erfaring er at det ofte er en bakenforliggende årsak til at vi legger til oss uvaner, trøstespising eller et lite næringsrikt kosthold. Når vi ikke får behandlet helheten rundt klienten og livsstilen, er det vanskelig å få varige resultater. Fordi en faller fort tilbake til gamle vaner, og en forstår ikke hva som er årsaken til det.